busko.tv

Dofinansowanie inwestycji w usługach publicznych

25 maja b.r. w sali konferencyjnej buskiego starostwa Marszałkowie Województwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali szereg umów z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatu buskiego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie kilkudziesięciu projektów.
Dodano: 2017-05-26, 2020-06-05 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 1022

Dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej VII „ Sprawne usługi publiczne”, w działaniu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” przekracza kilkadziesiąt mln złotych.

Umowy i preumowy na dofinansowanie blisko 70 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 podpisane zostały dziś w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Dotyczyły one przede wszystkim powstawania i rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

- To jeden z największych konkursów dotyczących szkolnictwa, jakim przeprowadzaliśmy. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, z którymi dziś podpisujemy umowy, otrzymają blisko 125 mln złotych. Widzimy ogromne zapotrzebowanie właśnie w obszarze edukacji i choć już bardzo wiele udało się zrobić w poprzedniej perspektywie finansowej, to nadal zgłaszane są kolejne projekty. Bardzo cieszę się, że tak duża liczba beneficjentów będzie w stanie skorzystać z tych pieniędzy – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

umowa15.jpg

Umowy zostały podpisane w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- To bardzo ważne wydarzenie dla wielu burmistrzów i wójtów, którzy podpisują dziś umowy. Dziękuję Samorządowi Województwa za to, że dostrzegł te potrzeby w naszych środowiskach. Inwestycje te były wyczekiwane i wzmogą one rozwój regionu, bo nasi przedsiębiorcy zyskają nowe zamówienia. Jesteśmy dumni jako mieszkańcy i samorządowcy, że niebawem będą wyrastać nowe inwestycje, czy to infrastrukturalne czy inne. Dziękuję również służbom pana marszałka, departamentom, z którymi konsultowaliśmy nasze wnioski i ich pracownikom. Wszystkie nasze wątpliwości były wyjaśniane i zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, a przecież nasze dzisiejsze umowy  są wynikiem dobrze przygotowanych wniosków – podkreślał Jerzy Kolarz, Starosta Powiatu Buskiego i gospodarz uroczystości.

Samorządy mogły się ubiegać o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej, w tym także sportowej (np. rozbudowy hal sportowych), ale również o dotacje na zakup nowoczesnego sprzęt komputerowego i materiałów dydaktycznych szczególnie do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Samorządy mogły też przygotować projekty dotyczące modernizacji infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz na potrzeby kształcenia osób dorosłych. A w uzasadnionych przypadkach także infrastruktury przedszkolnej, gdy w grę wchodziło wyrównywanie dostępu do opieki przedszkolnej.

- Nie spodziewaliśmy się tak dużego powodzenia tych konkursów i przewidzieliśmy na nie 200 mln złotych i w zasadzie te pieniądze zostały już rozdysponowane. Chcemy ogłosić jeszcze jeden konkurs, ale tym razem na rozwój szkolnictwa zawodowego. Będą również konkursy na projekty miękkie, które również mogą być związane z działaniami edukacyjnymi. Kolejne konkursy jakie ogłosiliśmy już lub ogłosimy w tym roku dotyczyły będą m.in. gospodarki wodno-ściekowej oraz odnawialnych źródeł energii. Dużo przed nami i będzie to intensywny czas. Warto podkreślić, że mamy w Świętokrzyskiem unikalny system dofinansowań i poprzez podpisywanie preumów chcemy jak najmniej narażać naszych beneficjentów na niepotrzebne ponoszenie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji. Mimo to jesteśmy już po 50 konkursach i wybraliśmy już do dofinansowań blisko 600 projektów – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, który zachęcał przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe do śledzenia tego, co dzieje się w związku z konkursami oraz deklarował chęć pomocy beneficjentom.

Z projektów, które otrzymają unijną dotację z RPO najwięcej dotyczyło modernizacji infrastruktury szkół podstawowych oraz placówek na poziomie średnim ogólnokształcącym. Ale sporo też było projektów (w sumie 13) związanych z rozbudową infrastruktury przedszkoli.

Jednym z największych zadań, które zostanie zrealizowane dzięki podpisaniu dzisiejszych umów będzie „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych” oraz „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Busko - Zdrój”. Całkowity koszt tego projektu to 15 250 116,38 zł, a dofinansowanie wyniesie 11 353 512,29 zł czyli 75% kosztów kwalifikowanych.

umowa45.jpg
foto: red, Robert Gwóźdź

Decydujemy się na budowę nowej szkoły zawodowej, gdyż obecnie mieści się ona obecnie w dwóch oddalonych od siebie obiektach, a uczniowie na zajęcia wychowania fizycznego chodzą 2 kilometry. Chcemy lokalizacją zachęcić młodzież do tego, uczyła się w tej szkole, dlatego przygotujemy 3-kondygnacyjny budynek połączony z halą sportową. Przeprowadzimy również pełną modernizację warsztatów szkolnych. Chcemy zakończyć tę inwestycję najpóźniej 30 grudnia 2018 roku – wyjaśniał starosta powiatu buskiego, Jerzy Kolarz.

Umowy podpisali dziś przedstawiciele powiatu Kazimierskiego, Kazimierzy Wielkiej, Kluczewska, Małogoszczy, Nowego Korczyna, Oleśnicy, Opatowca, Pacanowa, Rytwian, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy, Sandomierza, Skalbmierza, Szydłowa, Stopnicy, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Słoneczko” w Busku – Zdroju, powiatu Staszowskiego (Centrum Kształcenia Praktycznego ), powiatu Buskiego, Buska – Zdroju i Rakowa.

Podczas uroczystości odbyło się również podpisanie umowy na budowę 1046 metrów drogi w Zbludowicach.

- Choć nie jest to odcinek długi, to inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jest to taki wstęp do tego, co już się dzieje, a zatem do budowy obwodnicy Zbludowic – mówił marszałek Adam Jarubas.

tekst: sejmik.kielce.pl

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry