busko.tv

Kliknij i ogladaj

Konwent Marszałków Województw RP w Busku-Zdroju

Wczoraj, 10 kwietnia br., w Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju rozpoczęły się dwudniowe obrady Konwentu Marszałków Województw RP. Tematem przewodnim obrad był zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich.
Dodano: 2014-04-11, 2020-04-29 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 4296

Oficjalnego otwarcia Konwentu Marszałków Województw RP dokonał Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który powitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na spotkanie.

konwent__marszalkow006.jpg

Przed rozpoczęciem obrad, wszyscy uczestnicy Konwentu Marszałków Województw RP minutą ciszy, uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, której czwartą rocznicę wczoraj obchodziliśmy.

Obrady trwały kilka godzin i podzielone zostały na trzy bloki tematyczne. "Polityka Rolna w Nowym Okresie Programowania", to temat pierwszej części obrad merytorycznych.

Podczas pierwszej części drugiego świętokrzyskiego Konwentu głos zabrali: Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Sierszchulski - Z-ca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, który mówił o "Roli ARiMR we wspieraniu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", natomiast dr Czesław Siekierski - I wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, mówił o "Polityce rolnej w Europie w przyszłym okresie programowania". 

konwent__marszalkow013.jpg

Dr Ewa Rumińska-Zimny - Prezes Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH, Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, przedstawiła "Nową Perspektywę Finansową 2014-2020; Perspektywa Równości Szans Kobiet i Mężczyzn z uwzględnieniem obszarów wiejskich".

Prof. dr hab. Czesław Nowak - Kierownik Katedry Rolnictwa Światowego i Doradztwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawił "Drogi rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich USA i UE", natomiast prezentację nt. "Bezpieczeństwa i jakości produktu podstawą sukcesu rynkowego" omówił Tadeusz Kłos - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Marek Posobkiewicz -  Główny Inspektor Sanitarny mówił o "Głównych kierunkach rozwiązań dotyczących dostaw bezpośrednich środków spożywczych", a Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie przedstawił  "Propozycję zmian ustaw regulujących sprzedaż bezpośrednią".

konwent__marszalkow014.jpg

Druga część obrad dotyczyła adaptacji do zmian klimatu, podczas której omówiono "Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, tzw. SPA 2020".

Maciej Grabowski - Minister Środowiska przedstawił "Strategiczny Plan Adaptacji 2020 (SPA 2020)". O "Roli dokumentów strategicznych opracowywanych przez KZGW realizujących zapisy Strategicznego Planu Adaptacji 2020" mówił Witold Sumisławski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawił "Realizację ustawy śmieciowej, a SPA 2020", natomiast Małgorzata Skucha - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, omówiła "Źródła finansowania zadań SPA 2020".

Na zakończenie drugiej części obrad merytorycznych Goetz von Thadden - Dyrektor Wydziału ds. Instrumentów Finansowych, Departament Morza Bałtyckiego, Europejski Bank Inwestycyjny, przedstawił "Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w okresie programowania 2007-2013 i ich potencjalne wykorzystanie w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz finansowanie EBI na rzecz inwestycji w Państwach Członkowskich UE".

konwent__marszalkow026.jpg|

Natomiast trzecia - ostatnia część obrad merytorycznych posiedzenia dotyczyła "Żywności Wysokiej Jakości". Dr Jarosław Naze - z-ca Głównego Lekarza Weterynarii mówił o "Zawartości węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych".

Niclas Fjellström - Przewodniczący Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego omówił prezentację nt. "Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego", natomiast  Igor Marek Hutnikiewicz - Dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Komisji ds. Żywności Związku Województw RP, mówił prezentację pn. "Lokalne rolnictwo, żywność lokalna, żywność tradycyjna".

Jako ostatni głos zabrali: Izabella Byszewska - Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Jan Zwoliński – Wiceprezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, którzy omówili prezentację multimedialną nt. "Ponadregionalny znak „Jakość Tradycja” - wartość dodana dla producentów, czynnik promocji i rozwoju regionów".

konwent__marszalkow001.jpg

Podczas Konwentu Marszałków Województw RP producenci z Województwa Świętokrzyskiego - Pasieka Rodzinna Miody Napękowskie, Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Chmielniku - otrzymali certyfikaty "Jakość Tradycja", które wręczyli Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Izabella Byszewska - Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

System "Jakość Tradycja", to pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości, który został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także zaakceptowany przez Komisję Europejską. Został opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP, na wzór systemów europejskich.

Na zakończenie drugiego Konwentu Marszałków Województw RP marszałkowie przyjęli 8 z 10 wspólnych stanowisk.

konwent__marszalkow027.jpg

Dziś, 11 kwietnia wszyscy uczestnicy Konwentu Marszałków Województw RP, wezmą udział w uroczystym otwarciu Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz w sesji plenarnej pn. 'Turystyka wiejska w UE - próba oceny dekady'.

W Konwencie Marszałków Województw RP wzięli udział: Marszałkowie wszystkich województw, przedstawiciele rządu, instytucji rządowych i pozarządowych, ludzie nauki, którzy związani są z rolnictwem oraz rozwojem wsi i ochroną środowiska. 

/mb/

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry