busko.tv

Likwidacja Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju

Na 11 posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę dotyczącą likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój - Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju.
Dodano: 2015-09-22, 2023-08-30 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 13748

Obrady buskiej Sesji Rady Miejskiej, odbyły się w miniony czwartek, 17 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca RM Justyna Nurek, która powitała wszystkich Radnych oraz przybyłych na Sesję gości.

Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad, przyjęciu protokołu z IX i X Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres międzysesyjny przyszedł czas na podjęcie uchwał. 

W porządku obrad znalazło się 17 projektów uchwał, nad którymi głosowali Radni. Wśród nich jedna z najważniejszych uchwał, dotycząca likwidacji buskiej jednostki Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół. Podczas dyskusji Radny Maciej Gawin zgłosił wniosek o udzielenie głosu Dyrektorowi ZOPiS. Większość Radnych pozytywnie rozpatrzyło wniosek.

Dyrektorowi placówki, w swoim wystąpieniu  tłumaczył: Powiem, że ten audyt w dużej części moim zdaniem jest kwestią interpretacyjną, więc nie jest, aż tak źle. Od 40 lat ZOPiS wcześniej ZEAS, obsługuje oświatę. Obsługujemy wszystkie czynności dyrektorskie, które nie są związane z dydaktyką, żeby dyrektorzy mieli więcej siły na organizację i dydaktykę. Zajmujemy się sprawami kadrowymi, finansowymi, płacowymi i innymi jakie są. Nasz zeszłoroczny obrót to 31 mln zł. We wszystkich innych samorządach, które sprawdziliśmy do których zwracaliśmy się, organizacja obsługi wygląda właśnie tak, że jest organ, firma powołana do organizacji. Coś w tym musi być, bo ustawodawca chce wprowadzić tzw. CUW, czyli Centra Usług Wspólnych, który chce w ten sposób centralizować obsługę jednostek. Wydaje mi się, że nie najlepiej dla naszej gminy, jeżeli byśmy z tej obsługi rezygnowali - mówił Dyrektor ZOPiS Jerzy Radziwolski.

11_sesja_rm_001_1.jpg

Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, który mówił: Kwestia dotycząca projektu uchwały to nie jest zamiar z mojej strony, który zrodził się w ciągu dwóch tygodni, czy w ostatnim miesiącu. Praca tej jednostki przynajmniej w mojej kadencji trwa już blisko 5 lat. To nie jest sytuacja, że opinia, czy ocena pracy pracowników, ale głównie tutaj szefa rodzi się tylko pod wpływem emocji, albo pod wpływem uprzedzeń. Absolutnie nic nie ma takiego miejsca.

Podczas głosowania w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój - Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju, jedenastu Radnych było za zlikwidowaniem placówki, siedmiu Radnych wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. Po upływie tego czasu Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju przestanie istnieć.

/mb/


Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (1)
     

- (2015-10-08 13:22:04)

A co z ludźmi?
Wróć do góry