busko.tv

Odbiór inwestycji w Zbludowicach

Zakończyła się realizacja zadania pn. "Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika". W uroczystym odbiorze inwestycji w Zbludowicach wziął udział marszałek Adam Jarubas.
Dodano: 2018-02-07, 2022-08-31 , zródło:
Odslon: 1675

Dzięki inwestycji powstała droga jednojezdniowa dwupasowa, klasy Z i kategorii ruchu KR 3. Zakres robót budowlanych polegał na: poszerzeniu istniejącej drogi do 5,5 m, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi, wykonaniu odcinka chodnika z kostki brukowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, ścieków przykrawężnikowych, rowu krytego, pobocza z kruszywa oraz oznakowania pionowego i poziomego.

zbludowice80.jpg

zbludowice172.jpg


Wartość robót wg umowy z 02.08.2017 roku: 2 128 000,04 zł brutto. Wartość robót odebranych: 1 871 575,18 zł brutto.

Gmina Busko-Zdrój udzieliła województwu świętokrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na w/w zadanie w kwocie 650 tys. zł. Powiat Buski udzielił województwu świętokrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na w/w zadanie w kwocie 450 tys. zł.

tekst: sejmik.kielce.pl
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry