busko.tv

Kliknij i ogladaj

Pierwszy dzień egzaminów maturalnych w Busku-Zdroju

Punktualnie o godzinie 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Dodano: 2014-05-05, 2024-03-25 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 6951

Słoneczny chociaż bardzo zimny poranek 5 maja orzeźwiająco wpłynął na młodych ludzi. Nieco zdenerwowani, nadrabiali obawę przed treścią zadań maturalnych uśmiechem i humorem poprawiając sobie nawzajem nastrój.

matura_2014polski002.jpg

Potem zamknęły się za nimi drzwi sal egzaminacyjnych i zostali sami w zmaganiach z przygotowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie jednolitą dla całej Polski treścią zadań. Jaki będzie wynik – to już poznamy w oficjalnym komunikacie CKE w czerwcu br.

Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia egzaminów pisemnych w całej Polsce ustalony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie:

5.05.2014 r., godz. 9.00 - język polski na poziomie podstawowym
6.05.2014 r., godz. 9.00 - matematyka na poziomie podstawowym
7.05.2014 r., godz. 9.00 - język angielski na poziomie podstawowym
7.05.2014 r., godz. 14.00 - język angielski na poziomie rozszerzonym
8.05.2014 r., godz. 9.00 - język polski na poziomie rozszerzonym
8.05.2014 r., godz. 14.00 - fizyka na poziomie podstawowym
8.05.2014 r., godz. 14.00 - fizyka na poziomie rozszerzonym
9.05.2014 r., godz. 9.00 - matematyka na poziomie rozszerzonym
9.05.2014 r., godz. 14.00 - wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym
9.05.2014 r., godz. 14.00 - wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
12.05.2014 r., godz. 9.00 - biologia na poziomie podstawowym
12.05.2014 r., godz. 9.00 - biologia na poziomie rozszerzonym
13.05.2014 r., godz. 9.00 - język niemiecki na poziomie podstawowym
13.05.2014 r., godz. 14.00 - język niemiecki na poziomie rozszerzonym
14.05.2014 r., godz. 9.00 - geografia na poziomie podstawowym
14.05. 2014 r., godz. 9.00 - geografia na poziomie rozszerzonym
16.05. 2014 r., godz. 9.00 - chemia na poziomie rozszerzonym
16.05. 2014 r., godz. 9.00 - chemia na poziomie podstawowym
20.05.2014 r., godz. 14.00 - historia na poziomie podstawowym
20.05.2014 r., godz. 14.00 - historia na poziomie rozszerzonym


Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach w okresie 5 – 30 maja br. według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych (tu należy sprawdzić termin zdawania wybranego przedmiotu w harmonogramach wywieszonych na tablicach informacyjnych w szkołach).

matura_2014polski006.jpgPrzebieg egzaminu maturalnego
Egzaminy maturalne rozpoczynają się o godzinie 9.00 lub 14.00. Osoby, które spóźnią się na egzamin, nie są do niego dopuszczane. Egzaminator prezentuje uczniom zapakowane i zapieczętowane arkusze, które komisyjnie się otwiera. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych odbywa się etap kodowania. Egzamin zaczyna się w momencie, gdy osoby przystępujące do egzaminu zakodują swoje arkusze.

Członek zespołu egzaminacyjnego powinien w widocznym miejscu (np. dużymi znakami na tablicy) zapisać godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu. Od momentu zakodowania arkuszy maturzyści nie mogą się ze sobą kontaktować. Uzasadnione podejrzenie o próbie ściągania kończy się zakończeniem egzaminu dla ściągającego, co jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu maturalnego.

Egzamin poprawkowy
Dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej 1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Część ustna – 25–29 sierpnia 2014 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 8 sierpnia 2014 r. (w przypadku naszego województwa – jest to OKE Łódź)

matura_2014polski007.jpg


Wynik egzaminu maturalnego
Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 27 czerwca 2014 r.

Świadectwo maturalne zawiera informację o procentowym wyniku z każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu, w tym z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, obowiązkowego przedmiotu oraz ewentualnie przedmiotów dodatkowych. Przy liczbie znajduje się informacja o zdawanym poziomie, procentowym wyniku z arkuszy podstawowych i rozszerzonych. Dla zdających w terminie poprawkowym świadectwa będą dostarczone 12 września 2014 r.

Do egzaminu maturalnego w powiecie buskim przystępuje 700 osób z czego 540 to tegoroczni absolwenci naszych szkół. Pozostałych 160 - to absolwenci z lat poprzednich, którzy poprawiają wynik maturalny bądź zdają powtórnie. W I LO Busko zaczyna egzamin 290 osób z czego 236 tegorocznych absolwentów, w ZSP Nr1 – 127 (107), ZST-I – 128 (103), ZSTiO – 110 (66), ZSP w Stopnicy – 39 (25), OSz-W Górka – 6 (3).

Zdającym w tym roku egzamin maturalny redakcja portalu busko.com.pl życzy powodzenia!

/Robert Gwóźdź/


Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry