busko.tv

Ponidziański Konkurs Historyczny

W sobotę obyła się już IV edycja Ponidziańskiego Konkursu Historycznego, tym razem pod hasłem: "Husaria Rzeczypospolitej - chluba i duma Polski oraz Litwy". Liczba uczestników tegorocznej edycji to niemal ćwierć tysiąca uczestników.
Dodano: 2017-06-13, 2020-08-31 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 1332

Przy czym nie tylko laureaci otrzymali nagrody, ale także pozostali uczestnicy dostali dyplomy za udział oraz  upominki w postaci gier ufundowanych przez  Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. 

Ponidzianski_Konkurs01.jpg

Ponidzianski_Konkurs05.jpg

Pomysłodawcą projektu oraz głównym organizatorem jest Adrian Szczerba. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z powiatów: buskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, oraz gminy Chmielnik powiatu kieleckiego. Organizatorzy przewidzieli w tym roku tak samo jak w poprzednim 4 kategorie konkursowe: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne których prace mogły mieć formę pisemną, lub prezentacji multimedialnych oraz kategorię prace plastycznych. Ich tematem  zgodnie z podtytułem konkursu była słynna jazda husarska. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie młodego pokolenia historią, w tym przypadku poszerzenia wiedzy na temat samej husarii – najlepszej formacji kawaleryjskiej świata, która przez 125 lat nie poniosła porażki, a jej zwycięstwa do dnia dzisiejszego budzą podziw i dumę. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego zapoznawania się z historią naszej ojczyzny, zachęcenie do korzystania z literatury, źródeł historycznych, wspomnień, badań i oceny tych źródeł. Budzenie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie postawy obywatelskiej  i patriotycznej.

Od samego rana 10 czerwca, w sali Buskiego Samorządowego Centrum Kultury  trwały przygotowania do gali ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród. W pracy tej oprócz członków zespołu organizacyjnego konkursu wieźli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem na cele z prezesem Wojciechem Zapałą oraz Ireneuszem Wojtasem.

Ponidzianski_Konkurs04.jpg

Ponidzianski_Konkurs03.jpg

Listę gości przybyłych na finał konkursu otwierał Burmistrz Chmielnika – Paweł Wójcik, Anna Bilewska w imieniu Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty, zawsze wspierająca społeczne inicjatywy i przyjaciel konkursu, przewodnicząca Rady Miejskiej Buska-Zdroju Justyna Nurek, a także wiceburmistrz Henryk Radosz, sekretarz powiatu Jerzy Służalski, zastępca komendanta powiatowego policji Jacek Grudzień, w imieniu komendanta WKU – kpt. Andrzej Tomczyk oraz Gerard Jakubowski reprezentujący Uzdrowisko Busko-Zdrój SA.

Punktem pierwszym gali był występ młodzieży z Grupy Teatralnej "Pegaz"  buskiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, pod opieką Marii Nogaś i Marzeny Noga. W tym roku występ zrobił wrażenie na publiczności nie tylko ze względu na poziom artystyczny, lecz również ze względu na walory wizualne. Ręcznie szyte historyczne suknie oraz wypożyczone z Kielc przebrania husarzy zrobiły niesamowite wrażenie, a cytaty z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza idealnie oddawały ducha tegorocznego tematu konkursu.


Następnie, zostały zaprezentowane zostały oczekiwane wyniki konkursu oraz odbyło się wręczenie nagród głównych. Tą cześć wspólnie poprowadził dr hab. Jacek Pielas reprezentujący Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Adrianem Szczerbą.

Ponidzianski_Konkurs06.jpgPonidzianski_Konkurs07.jpg

Laureaci IV Ponidziańskiego Konkursu Historycznego:
I miejsce w kategorii: Szkół podstawowych
Molisak Julia - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,
II miejsce w kategorii: Szkół podstawowych
Krawczyk Patrycja - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,
III miejsce w kategorii: Szkół podstawowych
Paluch Krystian - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,
I miejsce w kategorii: Szkół gimnazjalnych
Chałon Łukasz - Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej,
II miejsce w kategorii: Szkół gimnazjalnych
Karolina Pałys - ZPO 1, Samorządowe Gimnazjum nr 2 w Busko-Zdrój,
III miejsce w kategorii: Szkół gimnazjalnych
Kosiński Kacper - ZPO 1, Samorządowe Gimnazjum nr 2 w Busko-Zdrój,
I miejsce w kategorii: Szkół ponadgimnazjalnych
Pasek Agnieszka  - Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie,
II miejsce w kategorii: Szkół ponadgimnazjalnych
Maj Jakub - Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie,
III miejsce w kategorii: Szkół ponadgimnazjalnych
Bonar Kacper - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
I miejsce w kategorii: Prac plastycznych
Długosz Jakub - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,
II miejsce w kategorii: Prac plastycznych
Banaś Wiktoria - Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku,
III miejsce w kategorii: Prac plastycznych
Piwowarska Marta - Samorządowe Gimnazjum nr 2 w Busku-Zdroju,

Specjalne wyróżnienia, przyznane przez komisję Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, otrzymali: Maciej Augustowski i Edgar Kobos.
Dodatkowe wyróżnienia w kategorii prac plastycznych otrzymały: Oliwia Łach, Gabriela Pawelec, Karolina Klimek.

Ostatnim punktem gali był widowiskowy pokaz umiejętności fechtunku  w wykonaniu przedstawicieli Klubu Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum, pod kierownictwem mistrza Krzysztofa Dusika.

Ponidzianski_Konkurs08.jpg

Ponidzianski_Konkurs09.jpg

W tym roku patronat nad konkursem objęli:
Minister Paweł Soloch szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek,
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach,
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Fundacja Niepodległości,
Starosta buski,
Starosta pińczowski,
Starosta jędrzejowski,
Starosta kazimierski,
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik,
Burmistrz Miasta Jędrzejowa,
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów,
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej,
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju,
Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich,
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem,
Grupa Teatralna „Pegaz” przy Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Busku-Zdroju,
Patronami medialnymi byli:
TVP 3 Kielce,
Radio Kielce,
Radio eM Kielce,
Echo Dnia,
Magazyn Historyczny "Mówią wieki",
Miesięcznik Historia Do Rzeczy,
Tygodnik DoRezczy,
Gazeta Jędrzejowska,
Regionalny Portal Busko.com,

Sponsorami nagród byli: Zakład Metalowo - Kotlarski SAS z Buska-Zdroju, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., SURGE POLONIA.

Podziękowania należą się wyżej wymienionym instytucjom oraz wszystkim którzy włożyli swoją cegiełkę w  pomoc w zorganizowaniu IV edycji konkursu.

Następny konkurs już za rok….

tekst i foto: Łukasz ChodórUwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry