busko.tv

Targi Edukacji i Pracy w Pińczowie

13 Grudnia 2016 roku w budynku byłego internatu Lo, po raz 8 odbyły się Targi Edukacji i Pracy w Pińczowie zorganizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, które działa w ramach utrzymania projektu OHP jako realizator usług rynku pracy
Dodano: 2016-12-16, 2018-05-25 , zródło:
Odslon: 3115

Uroczystego otwarcia Targów dokonali: pośrednik pracy- stażysta Monika Mrozik, Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach  Pan Jacek Sabat, Wice Starosta Powiatu Pińczowskiego Pan Ryszard Barna, oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie Pani Anna Gawrońska.

targi_pracy_pinczow01.jpg 

W Tragach wzięli udział miejscowi pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rynku pracy, którzy prezentowali Swoją ofertę, m.in. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pińczowie, Hufiec Pracy w Pińczowie, Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie,  Szkoła Awans, Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Lokalna Grupa Działania Ponidzie, Firma Rolbud, Firma Mary Kay, Firma Pamagra-Bis, NZOZ Lib-Med, Punkt Konsultacyjny o funduszach Europejskich.

targi_pracy_pinczow02.jpg 

Targi Edukacji i Pracy umożliwiają  osobom bezrobotnym nawiązanie kontaktu z ewentualnymi pracodawcami, a młodzieży, która zainteresowana jest dalszą nauką pozwala poszerzyć swoją wiedzę o ofercie kształcenia w powiecie i poza nim, pracodawcy zaś mają okazję do promocji swojego przedsiębiorstwa.

W Targach Edukacji i Pracy wzięli udział uczniowie Szkół, absolwenci, osoby poszukujące pracy.
Jednostki ŚWK OHP w Kielcach jak i Centrum  Edukacji i Pracy Młodzieży prezentowały ofertę przygotowaną  dla młodzieży, związaną m.in. ze stażami, pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, udzielały informacji o rynku pracy, zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością.
Przedstawiły oferty pracy stałej i krótkoterminowej , również za granicą.

Targi zostały zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry