busko.tv

Umowa na budowę obwodnicy Zbludowic podpisana

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał w Busku - Zdroju umowę na realizację inwestycji budowy obwodnicy Zbludowic - inwestycji niezwykle potrzebnej dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróżujących na Ponidziu.
Dodano: 2017-02-02, 2018-04-23 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 1225

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 29 838 886,73 zł brutto.

- To bardzo ważne wydarzenie dla całego powiatu buskiego, ale również dla województwa i innych regionów. Obwodnica Zbludowic to efekt modernizacji całego ciągu drogi wojewódzkiej, którą wpisujemy się w całą sieć komunikacyjną kraju. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do pokonania trudności, które były przed tym podpisaniem tej umowy. Rozpoczynamy bardzo ważną inwestycję i to niezwykle radosny moment - mówił gospodarz uroczystości, wicestarosta buski Stanisław Klimczak.

zb_podpisanie_starostwo004.jpg

W podpisaniu umowy brali udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz radny Sejmiku Województwa, Mieczysław Sas.

- Ta droga to marzenie wielu pokoleń samorządowców z Buska - Zdroju, chcących zapewnić bezpieczną komunikację i odciążyć strefę uzdrowiskową. To z pewnością historyczny moment i bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom i mieszkańcom, że mogło do niego dojść - mówił marszałek Adam Jarubas, który wspomniał również o planowanej budowie mostu na Wiśle w Nowym Korczynie jako bardzo ważnym połączeniu województwa z południem kraju.

Początek trasy nowej obwodnicy przewidziano na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 973 z dwiema drogami powiatowymi nr DP 0084T i nr DP 0085T. Inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy o długości około 6,7 km, wraz z drogami dojazdowymi oraz skrzyżowaniami (w tym 2 ronda) i obiektami inżynierskimi (w tym 2 wiadukty nad drogami gminnymi). Szczegóły inwestycji przedstawił wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

- Dziękuję władzom lokalnym za zaangażowanie w tej sprawie, dziękuję za przygotowanie i opracowanie tej niełatwej inwestycji. Trzeba podkreślić tu aspekt bezpieczeństwa, które znacznie poprawi się po realizacji tej inwestycji. Do sierpnia tego roku wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a zakończenie całej inwestycji ma nastąpić w maju 2019 roku. Oprócz dwóch rond i dwóch obiektów inżynierskich, zbudowane zostanie również odwodnienie drogi, a pobocza rozstaną utwardzone. Jezdnia będzie miała 7 metrów szerokości. Planowane jest również zbudowanie parkingu dla samochodów z miejscem do ważenia samochodów ciężarowych - powiedział wicemarszałek Jan Maćkowiak.


Na kwestię poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zwracał również uwagę radny Mieczysław Sas - Ta obwodnica jest naprawdę bardzo potrzebna, dotychczas w Zbludowicach było bardzo niebezpiecznie, droga była wąska, podobnie jak pobocze, którym dzieci uczęszczały do szkoły, a chodnika tam nie było - mówił.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dojazdu do działek rolnych, przy projektowanej obwodnicy przewiduje się budowę dróg dojazdowych o szerokości jezdni 3,5 m. Przewidziano też wykonanie stacji meteo wyposażonej w urządzenia monitorujące w zakresie informacji pogodowej umieszczanej na stronie internetowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oświetlenie uliczne przewiduje się w miejscach skrzyżowań skanalizowanych oraz przy parkingu dla samochodów.

- Uciążliwości związane z brakiem obwodnicy były ostatnio coraz bardziej odczuwalne i tym bardziej cieszę się, że ta inwestycja może ruszyć. Jest to dla Buska- Zdroju inwestycja prorozwojowa, pozwalająca na modernizację strefy uzdrowiskowej i na pewno będzie miała również w tym aspekcie bardzo pozytywny efekt. Chcemy do tej obwodnicy dołączyć od strony wschodniej drogę lokalną, która dodatkowo odciąży miasto - mówił burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Waldemar Sikora.

Urządzenia służące ochronie środowiska, jakie wstępnie przewiduje się w ramach realizacji tej inwestycji to: przejścia dla zwierząt głównie dla zwierząt małych lub płazów w przepustach, rozwiązania ochrony przed hałasem w rejonie zbliżeń do zabudowy zagrodowej czy systemy odwodnienia drogi z układami oczyszczania.

- Inwestowanie w drogę w Zbludowicach nie miało sensu, gdyż było tam bardzo wąsko, dlatego obwodnica jest optymalnym rozwiązaniem. Tu realizujemy wszystko naraz, choć początkowo było planowane w dwóch etapach. Myślę, że patrząc na dotychczasowe inwestycje realizowane przez wykonawcę, termin jej zakończenia jest jak najbardziej realny - dodał Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

zb_podpisanie_starostwo019.jpg

Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma SKANSKA S.A.

- Przystępując do przetargów zawsze patrzymy na profesjonalizm zamawiającego i współpraca ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich daje nam pewność, że będzie to udana inwestycja. Realizujemy w tym regionie kilka dużych projektów, a teraz przejmujemy wielką odpowiedzialność od władz i mieszkańców, którzy mają duże oczekiwania. Projekt ten od kilku miesięcy był dla nas priorytetem - powiedział Piotr Justyna, dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego SKANSKA w Krakowie.

tekst: sejmik.kielce.pl
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry