busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 69358

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (72)
     

-Allenzew (2020-11-20 17:49:05)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Allenzew (2020-11-13 10:29:48)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-jdikiirf (2020-11-12 18:48:10)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-MSCamob (2020-11-09 09:02:36)

Продаем защитные перчатки с доставкой до Вашего города. Цена за упаковку от 610 р/50 пар., Компания Азия-Трейдинг, тел. 88006005854

-Mr. Malika Fadel (2020-11-07 17:30:32)

Bacon

-Alba Kirlin (2020-11-07 01:24:35)

Common

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2


Odslon: 69358
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 3


Odslon: 4532
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Wystp grupy Skrzyda Kruka


Odslon: 4312
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Koncert Konkursowy XII OFP im. Wojtka Belona w Busku-Zdroju


Odslon: 3695
Data dodania: 2019-05-28 / rdo: Ponidzie.TV

Praktyczna strona edukacji w ZSTiO


Odslon: 3651
Data dodania: 2019-05-27 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 22 maja w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zostay oddane do uytku dwie sale symulacyjne przeznaczone do nauki zawodu technik hotelarstwa.

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych 2019


Odslon: 4944
Data dodania: 2019-05-17 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.

Briefing prasowy Konrada Berkowicza i Dawida Lewickiego


Odslon: 2031
Data dodania: 2019-05-17 / rdo: Ponidzie.TV

Briefing prasowy kandydatw do Parlamentu Europejskiego Konrada Berkowicza i Dawida Lewickiego.

Wicepremier Piotr Gliski honorowym obywatelem Wilicy


Odslon: 2013
Data dodania: 2019-05-17 / rdo: Ponidzie.TV

VII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju


Odslon: 4945
Data dodania: 2019-05-11 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 10 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, odbya si VII Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Wicepremier Piotr Gliski honorowym obywatelem Wilicy


Odslon: 1584
Data dodania: 2019-05-11 / rdo: Ponidzie.TV

Wiceprezes Rady Ministrw, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotr Gliski zosta pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Wilica.

VII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz 2


Odslon: 4501
Data dodania: 2019-04-19 / rdo: Ponidzie.TV

VII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz 1


Odslon: 1413
Data dodania: 2019-04-19 / rdo: Ponidzie.TV

V Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - zapis transmisji LIVE w Ponidzie.TV


Odslon: 11080
Data dodania: 2019-03-07 / rdo: Ponidzie.TV

W dniu 7 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si V Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Bal Absolwentw 2019: SG nr 2 oraz SP nr 1


Odslon: 1856
Data dodania: 2019-03-07 / rdo: Ponidzie.TV

Pod koniec lutego 2019 r. na swoim Balu Absolwentw bawili si uczniowie ostatnich klas Samorzdowego Gimnazjum nr 2 oraz Publicznej Szkoy Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs HEIRO Rzeszw - Wywiady


Odslon: 8459
Data dodania: 2019-03-05 / rdo: Ponidzie.TV

Maxfarbex Buskowianka wygrywa z HEIRO Rzeszw! Trzy punkty zostaj w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia relacji video z meczu.

Studniwka 2019: ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - Zabawa cz.2


Odslon: 7518
Data dodania: 2019-03-04 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju.

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs HEIRO Rzeszw


Odslon: 2342
Data dodania: 2019-03-04 / rdo: Ponidzie.TV

Maxfarbex Buskowianka wygrywa z HEIRO Rzeszw! Trzy punkty zostaj w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji LIVE z meczu w telewizji Ponidzie.TV.

Bal Gimnazjalny 2019: Samorzdowe Gimnazjum nr 1


Odslon: 2001
Data dodania: 2019-03-04 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 11 stycznia 2019 roku odby si Bal Gimnazjalny trzecioklasistw Samorzdowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.

Studniwka 2019: Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju - Zabawa


Odslon: 2092
Data dodania: 2019-03-02 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju.

XI Oglnopolski Trjbj Sprawnociowy - Zota 2019


Odslon: 2703
Data dodania: 2019-02-25 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 26 stycznia 2019r. w Hali Sportowej w Zotej, odby si XI Oglnopolski Turniej w Gimnastycznym Trjboju Sprawnociowym o Puchar Wjta Gminy Zota.

Studniwki 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - yczenia i zabawa


Odslon: 2877
Data dodania: 2019-02-19 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: LO w Kazimierzy Wielkiej - Polonez - Klasa IIIc


Odslon: 1481
Data dodania: 2019-02-19 / rdo: Ponidzie.TV

Wzorem roku ubiegego tegoroczni maturzyci Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej w Kazimierzy Wielkiej swoje sto dni do egzaminu - jak podkreli na rozpoczciu balu dyrektor Wodzimierz Kruszyski.

Studniwka 2019: LO w Kazimierzy Wielkiej - Polonez - Klasa IIIb


Odslon: 1625
Data dodania: 2019-02-18 / rdo: Ponidzie.TV

Wzorem roku ubiegego tegoroczni maturzyci Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej w Kazimierzy Wielkiej swoje sto dni do egzaminu - jak podkreli na rozpoczciu balu dyrektor Wodzimierz Kruszyski.

Studniwka 2019: LO w Kazimierzy Wielkiej - Polonez - Klasa IIIa


Odslon: 2320
Data dodania: 2019-02-17 / rdo: Ponidzie.TV

Wzorem roku ubiegego tegoroczni maturzyci Liceum Oglnoksztaccego im. Marii Curie-Skodowskiej w Kazimierzy Wielkiej swoje sto dni do egzaminu - jak podkreli na rozpoczciu balu dyrektor Wodzimierz Kruszyski.

Studniwka 2019: ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - Cz oficjalna


Odslon: 2218
Data dodania: 2019-02-16 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Polonez kl IIIC


Odslon: 1995
Data dodania: 2019-02-13 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Polonez kl IIID


Odslon: 1461
Data dodania: 2019-02-13 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 2332
Data dodania: 2019-02-12 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 9 lutego 2019 roku w sali "Krlewska" w Broninie na swojej studniwce bawili si uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau oraz relacji video z Polonezu.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Polonez kl IIIB


Odslon: 2188
Data dodania: 2019-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry