busko.tv

Dofinansowanie inwestycji w usługach publicznych

25 maja b.r. w sali konferencyjnej buskiego starostwa Marszałkowie Województwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali szereg umów z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatu buskiego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie kilkudziesięciu projektów.
Dodano: 2017-05-26, źródło: Ponidzie.TV
Odslon: 114

Dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej VII „ Sprawne usługi publiczne”, w działaniu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” przekracza kilkadziesiąt mln złotych.

Umowy i preumowy na dofinansowanie blisko 70 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 podpisane zostały dziś w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Dotyczyły one przede wszystkim powstawania i rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

- To jeden z największych konkursów dotyczących szkolnictwa, jakim przeprowadzaliśmy. Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, z którymi dziś podpisujemy umowy, otrzymają blisko 125 mln złotych. Widzimy ogromne zapotrzebowanie właśnie w obszarze edukacji i choć już bardzo wiele udało się zrobić w poprzedniej perspektywie finansowej, to nadal zgłaszane są kolejne projekty. Bardzo cieszę się, że tak duża liczba beneficjentów będzie w stanie skorzystać z tych pieniędzy – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

umowa15.jpg

Umowy zostały podpisane w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- To bardzo ważne wydarzenie dla wielu burmistrzów i wójtów, którzy podpisują dziś umowy. Dziękuję Samorządowi Województwa za to, że dostrzegł te potrzeby w naszych środowiskach. Inwestycje te były wyczekiwane i wzmogą one rozwój regionu, bo nasi przedsiębiorcy zyskają nowe zamówienia. Jesteśmy dumni jako mieszkańcy i samorządowcy, że niebawem będą wyrastać nowe inwestycje, czy to infrastrukturalne czy inne. Dziękuję również służbom pana marszałka, departamentom, z którymi konsultowaliśmy nasze wnioski i ich pracownikom. Wszystkie nasze wątpliwości były wyjaśniane i zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, a przecież nasze dzisiejsze umowy  są wynikiem dobrze przygotowanych wniosków – podkreślał Jerzy Kolarz, Starosta Powiatu Buskiego i gospodarz uroczystości.

Samorządy mogły się ubiegać o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury szkolnej, w tym także sportowej (np. rozbudowy hal sportowych), ale również o dotacje na zakup nowoczesnego sprzęt komputerowego i materiałów dydaktycznych szczególnie do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Samorządy mogły też przygotować projekty dotyczące modernizacji infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz na potrzeby kształcenia osób dorosłych. A w uzasadnionych przypadkach także infrastruktury przedszkolnej, gdy w grę wchodziło wyrównywanie dostępu do opieki przedszkolnej.

- Nie spodziewaliśmy się tak dużego powodzenia tych konkursów i przewidzieliśmy na nie 200 mln złotych i w zasadzie te pieniądze zostały już rozdysponowane. Chcemy ogłosić jeszcze jeden konkurs, ale tym razem na rozwój szkolnictwa zawodowego. Będą również konkursy na projekty miękkie, które również mogą być związane z działaniami edukacyjnymi. Kolejne konkursy jakie ogłosiliśmy już lub ogłosimy w tym roku dotyczyły będą m.in. gospodarki wodno-ściekowej oraz odnawialnych źródeł energii. Dużo przed nami i będzie to intensywny czas. Warto podkreślić, że mamy w Świętokrzyskiem unikalny system dofinansowań i poprzez podpisywanie preumów chcemy jak najmniej narażać naszych beneficjentów na niepotrzebne ponoszenie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji. Mimo to jesteśmy już po 50 konkursach i wybraliśmy już do dofinansowań blisko 600 projektów – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, który zachęcał przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe do śledzenia tego, co dzieje się w związku z konkursami oraz deklarował chęć pomocy beneficjentom.

Z projektów, które otrzymają unijną dotację z RPO najwięcej dotyczyło modernizacji infrastruktury szkół podstawowych oraz placówek na poziomie średnim ogólnokształcącym. Ale sporo też było projektów (w sumie 13) związanych z rozbudową infrastruktury przedszkoli.

Jednym z największych zadań, które zostanie zrealizowane dzięki podpisaniu dzisiejszych umów będzie „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych” oraz „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w gminie Busko - Zdrój”. Całkowity koszt tego projektu to 15 250 116,38 zł, a dofinansowanie wyniesie 11 353 512,29 zł czyli 75% kosztów kwalifikowanych.

umowa45.jpg
foto: red, Robert Gwóźdź

Decydujemy się na budowę nowej szkoły zawodowej, gdyż obecnie mieści się ona obecnie w dwóch oddalonych od siebie obiektach, a uczniowie na zajęcia wychowania fizycznego chodzą 2 kilometry. Chcemy lokalizacją zachęcić młodzież do tego, uczyła się w tej szkole, dlatego przygotujemy 3-kondygnacyjny budynek połączony z halą sportową. Przeprowadzimy również pełną modernizację warsztatów szkolnych. Chcemy zakończyć tę inwestycję najpóźniej 30 grudnia 2018 roku – wyjaśniał starosta powiatu buskiego, Jerzy Kolarz.

Umowy podpisali dziś przedstawiciele powiatu Kazimierskiego, Kazimierzy Wielkiej, Kluczewska, Małogoszczy, Nowego Korczyna, Oleśnicy, Opatowca, Pacanowa, Rytwian, Stowarzyszenia Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy, Sandomierza, Skalbmierza, Szydłowa, Stopnicy, Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Językowego „Słoneczko” w Busku – Zdroju, powiatu Staszowskiego (Centrum Kształcenia Praktycznego ), powiatu Buskiego, Buska – Zdroju i Rakowa.

Podczas uroczystości odbyło się również podpisanie umowy na budowę 1046 metrów drogi w Zbludowicach.

- Choć nie jest to odcinek długi, to inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jest to taki wstęp do tego, co już się dzieje, a zatem do budowy obwodnicy Zbludowic – mówił marszałek Adam Jarubas.

tekst: sejmik.kielce.pl

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 

Studniówki (152)Buskowianin Roku (27)

Dofinansowanie inwestycji w usługach publicznych


Odslon: 114
Data dodania: 2017-05-26 / źródło: Ponidzie.TV

25 maja b.r. w sali konferencyjnej buskiego starostwa Marszałkowie Województwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali szereg umów z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatu buskiego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie kilkudziesięciu projektów.

XIV Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej


Odslon: 822
Data dodania: 2017-05-22 / źródło: Ponidzie.TV

W miony weekend odbyła się czternasta edycja Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej. Organizatorami wydarzenia byli: Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej, Starostwa Powiatowe: w Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie oraz UMiG Skalbmierz.

XLI Buskie Spotkania z Folklorem


Odslon: 575
Data dodania: 2017-05-20 / źródło: Ponidzie.TV

W sobotę, 20 maja rozpoczęły się XLI BUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM.

Konferencja podsumowująca realizację projektu


Odslon: 1220
Data dodania: 2017-04-27 / źródło: Ponidzie.TV

W Busku-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

Przekazanie modelowej instalacji odnawialnych źródeł energii


Odslon: 434
Data dodania: 2017-04-27 / źródło: Ponidzie.TV

Busko-Zdrój odwiedzili goście ze Szwajcarii oraz Ministerstwa Środowiska, którzy wzięli udział w oficjalnym przekazaniu modelowej instalacji odnawialnych źródeł energii przy ZST-I.

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej - Cz.1


Odslon: 431
Data dodania: 2017-04-25 / źródło: Wideofilmowanie Monika i Janusz Maciejowscy

Znane i lubiane hity z europejskich list przebojów rozbrzmiewały w ubiegłą środę w sali widowiskowej BSCK podczas ósmej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Europejskiej, którego organizatorem jest Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju.

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej - Cz.2


Odslon: 245
Data dodania: 2017-04-25 / źródło: Wideofilmowanie Monika i Janusz Maciejowscy

I Buskie Forum Artroskopowe 2017


Odslon: 1885
Data dodania: 2017-04-21 / źródło: Ponidzie.TV

W Busku-Zdroju rozpoczęło się I Forum Artroskopowe 2017, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Organizatorem konferencji są: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" .

Obchody 154. rocznicy Bitwy pod Grochowiskami


Odslon: 190
Data dodania: 2017-04-21 / źródło: Ponidzie.TV

25 marca odbyły się uroczystości upamiętniające 154. rocznicę Powstania Styczniowego i Bitwy pod Grochowiskami.

Debata - Forum Przedsiębiorczości w Pińczowie


Odslon: 1306
Data dodania: 2017-04-18 / źródło: Ponidzie.TV

W Hali Widowiskowo – Sportowej w Pińczowie odbyła się trzecia już edycja Debaty – Forum Przedsiębiorczości pod hasłem „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – innowacyjność szansą dla rozwoju regionu Ponidzia”.

Wielka Sobota - Święcenie pokarmów


Odslon: 2206
Data dodania: 2017-04-15 / źródło: Ponidzie.TV

15 kwietnia to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, tj. Wielka Sobota, dzień wyciszenia oraz oczekiwania na przyjście Syna Bożego. Wierni od rana odwiedzają kościoły, by poświęcić pokarmy.

Regionalne Targi Pracy w Busku-Zdroju


Odslon: 1075
Data dodania: 2017-04-10 / źródło: Ponidzie.TV

Za nami Regionalne Targi Pracy 2017 w Busku-Zdroju. Zainteresowanie było ogromne, swoje oferty prezentowali wystawcy z całego województwa świętokrzyskiego.

Kiermasz Świąteczny w Busku-Zdroju


Odslon: 1219
Data dodania: 2017-04-08 / źródło: Ponidzie.TV

Mieszkańcy naszego miasta oraz kuracjusze mieli okazję zrobić przedświąteczne zakupy na buskimi Rynku, gdzie odbył się Kiermasz Świąteczny "Kukuryku w Cielętniku".

XIII Powiatowe Targi Edukacyjne w Busku-Zdroju


Odslon: 920
Data dodania: 2017-04-07 / źródło: Ponidzie.TV

7 kwietnia w siedzibie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju, odbyły się XIII Powiatowe Targi Edukacyjne.

Solec-Zdrój: Spotkanie z profesor Krystyną Pawłowicz


Odslon: 1887
Data dodania: 2017-04-04 / źródło: Ponidzie.TV

Solec-Zdrój odwiedziła profesor Krystyna Pawłowicz. 31 marca spotkała się z mieszkańcami gminy oraz kuracjuszami.

Buskowianin Roku 2016: Roma Owsińska


Odslon: 1170
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Tytuł "Buskowianin Roku 2016" i statuetka "Siewcy", za pasję jaką wkłada w kształcenie muzyczne młodych artystów oraz promocję miasta i gminy Busko-Zdrój poprzez działalność kulturalną powędrował do Romy Owsińskiej.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyróżnionych - Jan Chruśliński


Odslon: 377
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Jan Chruśliński został wyróżniony za promowanie gminy Busko-Zdrój oraz dorobek literacki rozsławiający region Ponidzia.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyróżnionych - Piotr Herok


Odslon: 253
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Piotr Herok został wyróżniony za długoletnią aktywność na rzecz kultury buskiego kurortu oraz działalność w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyróżnionych - Kazimierz Kucharski


Odslon: 246
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Kazimierz Kucharski został wyróżniony za zasługi w dziedzinie reumatologii oraz wkład w rozwój medycyny uzdrowiskowej.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyróżnionych - Maria Mazur


Odslon: 1074
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Maria Mazur została wyróżniona za zaangażowanie społeczne, altruistyczną postawę i bezinteresowne wsparcie osób potrzebujących.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyróżnionych - Andrzej Wadowski


Odslon: 236
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Andrzej Wadowski został wyróżniony za wkład w rozwój elektryki na terenie gminy Busko-Zdrój oraz działalność społeczną.

Buskowianin Roku 2016: Kapituła


Odslon: 194
Data dodania: 2017-03-27 / źródło: Ponidzie.TV

Buskowianin Roku 2016: Kapituła

Dzień Otwarty w KPP Busko-Zdrój


Odslon: 909
Data dodania: 2017-03-25 / źródło: Ponidzie.TV

W Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju w ramach kampanii społecznej „Służąc – Niesiemy bezpieczeństwo” odbył się Dzień Otwarty Jednostek Policji.

Włoskie smaki w Busku-Zdroju


Odslon: 4662
Data dodania: 2017-03-14 / źródło: Ponidzie.TV

Andrea Camastra, Kurt Scheller, Jerzy Pasikowski, Michael Labarre, Andrzej Polan, Krzysztof Szulborski czy Teofilos Vafidis, to tylko część znakomitych Szefów Kuchni, którzy pojawili się podczas wyjątkowego XII Konkursu Włoskiej Sztuki Kulinarnej „Arte Culinaria Italiana” w Hotelu**** Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness.

Szalona Disco Kadzielnia 2017


Odslon: 1564
Data dodania: 2017-03-06 / źródło:

W sobotę, 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 19.30 w Amfiteatrze w Kielcach, odbędzie się koncert "Disco Kadzielnia". To już 4 edycja tej roztańczonej imprezy, cieszącej się ogromną popularnością.

XIV Bal Dobroczynny za nami - Cz. 3


Odslon: 2076
Data dodania: 2017-03-02 / źródło: Ponidzie.TV

W sobotę 25 lutego w restauracji Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju odbył się XIV Bal Dobroczynny zorganizowany przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom".

XIV Bal Dobroczynny za nami - Cz. 2


Odslon: 878
Data dodania: 2017-03-01 / źródło: Ponidzie.TV

W minioną sobotę 25 lutego w restauracji Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju odbył się XIV Bal Dobroczynny zorganizowany przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom".

Studniówki 2017: ZSP nr 1 w Busku-Zdroju - Część oficjalna


Odslon: 4277
Data dodania: 2017-02-28 / źródło: Ponidzie.TV

18 lutego na swoim balu studniówkowym bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju.

Studniówki 2017: ZSP nr 1 w Busku-Zdroju - Walc


Odslon: 1265
Data dodania: 2017-02-28 / źródło: Ponidzie.TV

18 lutego na swoim balu studniówkowym bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju.

XIV Bal Dobroczynny za nami - Cz. 1


Odslon: 876
Data dodania: 2017-02-28 / źródło: Ponidzie.TV

W minioną sobotę 25 lutego w restauracji Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju odbył się XIV Bal Dobroczynny zorganizowany przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom".

znalezionych: 458 na 16 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>Wyświetl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Reportaże


Nowe filmy

Wróć do góry