busko.tv

Kliknij i ogladaj

Spotkanie Integrujące Rodziny Wielodzietne zakwalifikowane do projektu

Wczoraj, 14 kwietnia br., w Sali Konferencyjnej, w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, odbyło się spotkanie Integracyjne dla Rodzin Wielodzietnych objętych Pilotażem "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy".
Dodano: 2014-04-15, 2020-03-11 , zródło: Ponidzie.TV
Odslon: 4518

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Busku Zdroju, pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Łukasika. Następnie zaprezentowały się dzieci ze Studia Piosenki, działającego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

rodziny_wielodzietnei006.jpg

"Powiat Buski jako jeden z 40 powiatów w Polsce przystąpił i został zakwalifikowany do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do rodzin wielodzietnych realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Liderem i inicjatorem projektu jest Samorząd Powiatu, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, którym kieruje Pan Dyrektor Andrzej Smulczyński. Do współpracy w projekcie przystąpiło 10  instytucji naszego powiatu, które czynnie działają na rzecz rodzin." - mówiła Paula Prasałek - socjolog, Członek Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

rodziny_wielodzietnei011.jpg

Budżet projektu wynosi 749 217 tys. zł, natomiast budżet w ramach modułów przeznaczonych do realizacji potrzeb rodzin wielodzietnych to ok. 431 tys. zł. Kwota przeznaczona na jedną rodzinę to ponad 43 tys. zł.

rodziny_wielodzietnei015.jpg

Każda rodzina posiada opiekuna rodziny - członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, który będzie pomagał w załatwianiu spraw urzędowych i nie tylko. Rodziny biorące udział w projekcie skorzystają m.in. z:  kursów zawodowych, kursów na prawo jazdy, prywatnych lekcji nauczania języków obcych dla dzieci, prywatnych lekcji tenisa, piłki nożnej, jazdy konnej. Otrzymają komputery oraz sprzęt AGD, bezpłatne bilety do kin, na basen.

rodziny_wielodzietnei003.jpg

rodziny_wielodzietnei001.jpg

Podczas spotkania głos zabrała Beata Doktór - Koordynator Powiatowy projektu „Schematom STOP! Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”, która przedstawiła główne cele i założenia pilotażu. Został zaprezentowany również krótki materiał filmowy prezentujący Rodziny Wielodzietne i członków PZKW i MGI.

Rodziny Wielodzietne otrzymały Paczki Świąteczne, które wręczył Dariusz Kapusta - Dyrektor Centrum Zasobów Ludzkich w Warszawie i Starosta Buski Jerzy Kolarz. 

rodziny_wielodzietnei030.jpg

W spotkaniu wzięli udział: dziesięć rodzin wielodzietnych, pochodzących z sześciu Gmin Powiatu Buskiego, Dariusz Kapusta - Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów  Ludzkich w Warszawie, Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Stanisław Klimczak - V-ce Starosta Buski, Rafał Zamojski - przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kierownik oddziału do spraw Rynku Pracy, Grzegorz Solarz - Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju, Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Lider Pilotażu, Jerzy Służalski - Sekretarz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Krystian Jarubas - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, Jolanta Czyrny - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku-Zdroju, Dorota Boroń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, Agata Iwan - Pedagog z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, Marta Sakwa - Dyrektor Agencji Zatrudnienia "Sidrom" w Busku-Zdroju, Grzegorz Gałuszka - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ks. kan. Marek Podyma - proboszcz parafii p.w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju, Teresa Leszczyńska - przedstawiciel Związeku Harcerstwa Polskiego oddział w Busku-Zdroju, Roman Duda - Radny Powiatu Buskiego, Przewodniczący Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, Monika Lemańczyk – pedagog, Paula Prasałek – socjolog, Wioleta Nieznalska – pracownik socjalny, Patrycja Osman – socjolog, Anna Sztuk – doradca ds. osób niepełnosprawnych, Wójtowie Gmin Powiatu Buskiego, kierownicy jednostek i służb Powiatu Buskiego.


/mb/

Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

  Komentarzy: (0)
     

Dodaj komentarz:
 


Filmy w kategorii: Aktualności


Nowe filmy

Wróć do góry